Test je kennis over groene stroom

Groene energie: er wordt tegenwoordig ontzettend veel over gezegd en geschreven. Zie jij door al die informatie het (groene) bos niet meer? Tijd voor duidelijkheid!

Wat is groene stroom?
Groene stroom is energie die wordt opgewekt uit energiebronnen zoals wind, water, zon, aardwarmte en biomassa. Het zijn bronnen die niet uitgeput raken, duurzaam dus. In het ideale plaatje wordt alle energie opgewekt door onuitputtelijke bronnen. Zover zijn we nog niet. In Nederland is nu ruim 10% van de verbruikte elektriciteit duurzaam. Toch is ruim 34% procent van de verbruikte elektriciteit in Nederland groene stroom. Hoe is dit mogelijk?

Ongeveer 24% van die groene stroom wordt niet in eigen land opgewekt, maar in het buitenland. Wie duurzame energie opwekt, krijgt daarvoor van een onafhankelijke organisatie een bewijs van echtheid: een Garantie van Oorsprong. In Scandinavische landen bijvoorbeeld wordt veel duurzame energie opgewerkt. De certificaten worden niet allemaal gebruikt en mogen worden doorverkocht. Energieleveranciers die zelf geen of niet genoeg groene stroom produceren, kopen deze stroomcertificaten. Zo kan het dus dat energiemaatschappijen die zelf geen duurzame energie opwekken, groene stroom verkopen aan klanten in Nederland. Daardoor is het mogelijk dat er meer groene stroom wordt verbruikt, dan dat er in Nederland wordt opgewekt.

Fabel: groene energie bestaat niet
Inderdaad, de stroom die uit een stopcontact komt is bij iedereen hetzelfde en tóch bestaat groene energie wel degelijk. Met die term wordt namelijk alle energie die op een duurzame manier is opgewekt, zoals zon, wind, water of biomassa, bedoeld. Stuk voor stuk natuurlijke energiebronnen die nooit uitgeput raken en het milieu niet of minderbelasten.

Fabel: je kunt nooit weten of energie wel echt groen is
Fabel. Het is mogelijk om van je energieleverancier zekerheid te krijgen dat je energie duurzaam wordt opgewekt. Om de herkomst van groene energie te garanderen, geeft de overheid namelijk die Garanties van Oorsprong uit.

Fabel: groen is hetzelfde als CO₂-neutraal
Bij CO₂-neutraal wordt wel degelijk CO₂ uitgestoten, maar deze uitstoot wordt elders in de wereld gecompenseerd, terwijl groene energie van de natuurlijke bronnen zon, wind en water 100% vrij is van CO₂ uitstoot.

Fabel: er is niet genoeg groene energie voor iedereen
Zon, wind en water zijn natuurlijke energiebronnen die nooit op zullen raken. Er komt in Nederland juist steeds meer grootschalige productie van groene energie bij.

Met Nuon ben je groen bezig!
Nuon wekt steeds meer duurzame energie op uit Nederland, zonder CO₂-uitstoot. Zo hebben ze 270 windmolens, twee waterkrachtcentrales en het grootste zonnedak van Nederland. Ook zorgen ze ervoor dat hun centrales zo min mogelijk CO₂ uitstoten door ze zo efficiënt mogelijk te laten produceren. Wist je dat Nuon tijdens dat produceren restwarmte opvangt om zo woonwijken te verwarmen? Ook helpen ze om eigen energie op te wekken en energie te besparen. Meer weten? Kijk op Nuon.nl.

groene stroom

Beeld: iStock