Ouderschapsverlof

geroosterde venkel

Wat is ouderschapsverlof precies?
Ouderschapsverlof geeft beide ouders of verzorgers recht op tijdelijk, onbetaald, verlof. Je mag, binnen bepaalde regels, zelf bepalen wanneer je het verlof opneemt, hoeveel verlof je opneemt en hoe je de uren verdeelt over de week. Je werkgever is verplicht om ouderschapsverlof toe te kennen, als je je bij het aanvragen houdt aan een aantal basisregels. Je kunt het ouderschapsverlof opnemen zolang je kind nog geen 8 jaar oud is.

Is ouderschapsverlof voor iedereen?
In principe kan elke ouder of verzorger ouderschapsverlof opnemen. Het ouderschapsverlof geldt ook voor mensen die blijvend de verzorging en opvoeding op zich nemen en met het kind op hetzelfde adres wonen. Zoals pleegouders of de nieuwe partner van een gescheiden ouder. 

Hoe lang mag je ouderschapsverlof opnemen?
De omvang van het ouderschapsverlof waar je recht op hebt, is afhankelijk van de omvang van je dienstverband. De basisregel luidt: het totaal aantal uur ouderschapsverlof = je arbeidsduur per week x dertien. Voor het verdelen van het ouderschapsverlof gelden twee standaardregels: *Het aantal uur verlof per week is maximaal de helft van de normale arbeidsduur per week en het verlof duurt maximaal 6 maanden. *Het verlof mag worden opgeknipt in ten hoogste drie perioden van ten minste één maand.

Het invullen van je recht op ouderschapsverlof is flexibel. In overleg met je werkgever kan het aantal uur verlof per week aan je persoonlijke wensen en omstandigheden worden aangepast. Zo kun je bijvoorbeeld fulltime verlof opnemen. In principe mag je zelf bepalen welke dagen van de week je graag vrij wilt zijn. 

Wist je dat…  • Het recht op ouderschapsverlof ook geldt als je in het buitenland werkt? In dat geval is het alleen wel mogelijk dat je werkgever het verzoek afwijst.
  • Je bij het krijgen van een meerling voor elk kind recht hebt op ouderschapsverlof van 13x de wekelijkse arbeidsduur.
  • Als je tijdens het ouderschapsverlof werkloos raakt, je een uitkering op basis van je salaris vóór het ouderschapsverlof ontvangt? Dit geldt alleen als je weer voor de volledige tijd beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt.


Meer weten over ouderschapsverlof? Kijk op Verlofregelingen SZW