Zwangerschaps- en bevallingsverlof: 10 meest gestelde vragen

geroosterde venkel

1. Ik ben net in dienst bij een nieuwe werkgever en ben in verwachting. Krijg ik nu ook zwangerschaps- en bevallingsverlof?
Iedere vrouwelijke werknemer heeft in verband met haar bevalling recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof.

2. Hoe lang duurt het zwangerschaps- en bevalingsverlof?
Je hebt recht op zwangerschapsverlof vanaf 6 weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling, maar in ieder geval uiterlijk 4 weken voor die dag. Wanneer de baby later wordt geboren dan verwacht, wordt het zwangerschapsverlof verlengd. Na dit verlof heb je recht op bevallingsverlof. Dit verlof gaat in op de dag na de bevalling en bedraagt minimaal 10 weken. Als je voor de geboorte minder dan 6 weken aan zwangerschapsverlof hebt opgenomen, kun je 10 weken bevallingsverlof verlengen met het ‘tegoed’ van het zwangerschapsverlof. Er is dus rond een geboorte minimaal recht op 16 weken verlof.

3. Mag ik langer doorwerken dan tot 6 weken voor de geboorte?
Ja, maar uiterlijk tot 4 weken voor de vermoedelijke datum van bevalling.

4. Ik ben in verwachting van een tweeling. Krijg ik nu ook langer zwangerschaps- en bevallingsverlof?
Nee, de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof is bij 1 of meerdere kinderen gelijk.

5. Wat gebeurt er als ik eerder of later beval dan was verwacht?
Het kan voorkomen dat je bijvoorbeeld twee weken later bevalt dan verwacht. Na de geboorte heb je altijd minimaal recht op 10 weken verlof. Als je vier weken van te voren met verlof bent gegaan, zou je 12 weken bevallingsverlof hebben gehad. In dit geval heb je alsnog recht op 12 weken bevallingsverlof vanaf de dag na de bevalling. In totaal kom je dan uit op achttien weken. Als je zes weken van te voren bent gestopt en het kind wordt een week te vroeg geboren, dan heb je vijf weken verlof voor de bevalling en elf erna. Je hebt altijd recht op minimaal zestien weken.

6. Wanneer moet ik het mijn werkgever melden dat ik zwangerschaps- en bevallingsverlof wil?
Uiterlijk 3 weken voor de dag waarop je verlof wilt opnemen. Je werkgever heeft daarbij een verklaring van de verloskundige of je arts nodig, waarin de vermoedelijke bevallingsdatum staat vermeld. Deze verklaring gaat naar het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) dat je uitkering tijdens het verlof regelt (zie volgende vraag).

7. Krijg ik mijn salaris doorbetaald tijdens mijn zwangerschapsverlof?
Nee, tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof heb je recht op een uitkering ter hoogte van je salaris. Deze uitkering bedraagt maximaal 100% van je dagloon (er is wel een maximum dagloon). De uitkering kan door de werkgever worden aangevraagd bij het UWV.

8. Bouw ik tijdens mijn zwangerschapsverlof vakantiedagen op?
Ja, tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof gaat de opbouw van vakantiedagen gewoon door.

9. Ik had opgegeven tot 4 weken voor de bevalling te werken, maar ik ben nu al een tijdje thuis in verband met een gebroken enkel. Nu zegt mijn werkgever dat ik verplicht 6 weken zwangerschapsverlof moet opnemen waardoor ik maar 10 weken na de bevalling vrij ben. Mag dit?
Ja, de werkgever heeft gelijk. Een werknemer kan er voor kiezen om tot 4 weken voor de bevalling door te werken, maar als dit niet lukt (ook al heeft dat niets met de zwangerschap te maken) gaat het verlof automatisch 6 weken voor de vermoedelijke datum in.

10. Moet ik mijn werkgever ook melden dat de baby geboren is?
Ja, uiterlijk op de tweede dag na de bevalling dient de werkgever op de hoogte te worden gesteld.