Debby: ‘Een abortus doe je niet zomaar even op de vrije middag’

doen volgens debby

Baas in eigen buik?

Je hoort soms nieuwsberichten waarvan je wenkbrauwen spontaan de hemel in rijzen en moeite hebben om terug te komen. Bij mij gebeurde dit een paar weken geleden toen ik politicus Rob Jetten bij tv-programma De vooravond hoorde praten over het voorstel voor een wetswijziging om de verplichte vijf dagen bedenktijd bij abortus af te schaffen.

Vijf dagen verplichte bedenktijd bij abortus, bestaat dat? Ja dus. Tenminste, nog wel. De vijf dagen bedenktijd is ooit bedacht bij het aannemen van de zwaarbevochte abortuswet in 1984. Het voorstel om de vijf dagen bedenktijdregel te schrappen, is de jaren daarna vele malen tevergeefs in stemming gebracht, maar haalde dit keer – met dank aan een demissionair kabinet, waardoor Kamerleden even geen rekening hoefden te houden met de christelijke en oer-conservatieve coalitiepartijen ChristenUnie en het CDA – eindelijk een ruime meerderheid.

De vijf dagen bedenktijdregel is ronduit betuttelend, werpt onnodige drempels op en geeft aan dat er twijfel bestaat over de beslissingsbevoegdheid van de vrouw. Ben je ongewenst zwanger? Weet je het zeker, meid? Denk daar nog maar eens even goed over na. Alsof je als vrouw niet al intensief hebt nagedacht over die vaak pijnlijke en lastige keuze voordat je door een haag van doorgedraaide ‘pro-life’ gekken de kliniek instapt.

CU kamerlid Don Ceder stemde uiteraard tegen de wetswijziging en bakte ze zo mogelijk nog bruiner. Don zou het liefst ook de verplichte bedenktijd voor verkrachte vrouwen behouden. Dat zou beter zijn voor de vrouw, en het ongeboren kind.

Vooral vrouwelijke Kamerleden reageerden witheet op de middeleeuwse opvattingen van de nummer vier op de lijst. Zijn we vijftig jaar na de opening van de eerste abortuskliniek in Nederland nou eindelijk echt baas in eigen buik? Vrouwen kunnen heel goed zelf beslissen over een abortus. Een ongewenste zwangerschap heb je niet te pas en te onpas.

En een abortus doe je niet zomaar even op de vrije middag. Vrouwen zijn niet onvoorzichtiger met seks omdat er – mocht het misgaan – altijd nog die optie is om een pil te nemen of met een stofzuiger de ongewenste vrucht uit je baarmoeder te verwijderen. Eenieder die een abortus heeft laten doen, weet wel beter: het is geen kattenpis. Maar ja, leg dat Don maar eens uit.

Lees ook
Debby: ‘Hij zou zichzelf filmen met een meisje, en ik mocht meekijken’

Er wordt met de bedenkdagenregel fors ingezet op het spijtgevoel en de emotionele schade die de vrouw zou overhouden na een abortus. Met anonieme, anekdotische ervaringsverhalen wordt ingespeeld op de gevoelens van vrouwen die al voor zo’n heftige beslissing staan.

Maar die anti-clubs verspreiden onjuiste informatie. Dat wetenschappelijke cijfers juist laten zien dat abortus op korte en lange termijn juist níet samenhangen met negatieve emoties hoor je niet van die dichtgetikte, christelijke politieke partijen en organisaties. Maar je leest het gelukkig wel in deze VIVA, in het artikel van sociaal-wetenschapper en ervaringsdeskundige Linda Duits.

Wilde verhalen zijn er altijd, en die vinden gretig aftrek. Of iets nou op waarheid is gestoeld of niet, mensen willen graag spannende verhalen horen. Daarvoor hoef je alleen maar te kijken naar de verkoopcijfers van de roddelbladen die al sinds jaar en dag door het dak gaan. Niet zo gek dus dat het leeuwendeel van de geheimen, ja ook die van jou, binnen no time op straat liggen.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat maar liefst 75% van de geheimen mét naam en toenaam wordt doorverteld. De helft daarvan zelfs binnen een dag! Waar de behoefte om geheimen te verklappen toch vandaag komt, legt VIVA’s Karin Broeren vanaf pagina 14 bloot in een nietsverhullend geheimendossier.

Tot volgende week!

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Volg Debby ook op social media:

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?