Huisregels

DPG Media Magazines B.V. biedt op Viva.nl een forum aan en vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft Viva.nl huisregels opgesteld, waar iedere gebruiker zich aan dient te houden. Deze huisregels zijn hieronder te lezen. Je krijgt alleen toegang tot het forum als je akkoord bent gegaan met de huisregels. De algemene voorwaarden en huisregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden en daarom vragen we je om deze af en toe nog eens door te lezen.

De beheerder

Het forum en VIVA.nl worden beheerd door de Community Manager van VIVA, door de moderators en door de junior moderators, hierna gezamenlijk te noemen: de beheerder. De beheerder behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot posten te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder misdragen. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te waarborgen.

Registratie

Om je te registreren op VIVA.nl dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de beheerder van VIVA.nl dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook verplicht om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Je kunt je e-mailadres zelf wijzigen in je profiel.

Plichten gebruikers

De gebruiker zal bij het posten op het forum de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische of discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. Ook is het verboden om topics te openen en reacties te plaatsen met als onderwerp de Zwarte Pieten-discussie.Verder dient de gebruiker de aanwijzingen van de beheerder op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als provocatie van de beheerder. De gebruiker ontvangt direct een ban of er volgt een sanctie volgens het bansysteem.

Wat is niet toegestaan op Viva.nl?

a. Het plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet.
Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is voor een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun hetero/homoseksuele geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast.

b. Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust.
Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur.

c. Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal.
Het is voor gebruikers niet toegestaan om (soft)porno of foto’s met een duidelijke erotische lading te plaatsen op het Viva forum. Ook berichten, foto”s en filmpjes die te gewelddadig zijn worden verwijderd.

d. Reclame maken, spammen.
Spam is op geen enkele manier toegestaan op Viva.nl. Hierop volgt direct een permanente ban. De gebruiker ontvangt hierover geen mail. Ook links naar veilingsites en advertentiesites zoals Marktplaats, eBay en Amazon zijn niet toegestaan. Het plaatsen van een URL in het motto wordt ook gezien als spam. Een URL mag wel in het persoonlijk profiel worden toegevoegd, mits de betreffende site niet commercieel is.

e. Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen.
Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing.

f. Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privé materiaal.
Hieronder vallen NAW-gegevens, e-mails, Skype-gesprekken, (oude) gebruikersnamen en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Hieronder valt ook het noemen van medewerkers van DPG  Media bij naam, het gebruik van benamingen die verwijzen naar medewerkers van DPG Media en correspondentie met medewerkers van DPG Media (hieronder valt ook het moderatorteam van het Viva Forum). Hinten en hengelen naar eerdere nicknames van andere gebruikers is niet toegestaan. Het plaatsen van het eigen e-mailadres is voor eigen verantwoording. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing. Het delen van andere privacygevoelige informatie dan hierboven genoemd bestraffen wij direct met een ban volgens het bansysteem, er wordt dus niet eerst gewaarschuwd door middel van een officiële waarschuwing.

g. Het aankondigen van zelfdoding, het vertonen van destructief gedrag en automutilatie.
Het aankondigen van zelfdoding, het vertonen van destructief gedrag, automutilatie (of soortgelijk gedrag) levert veel onrust op onder andere gebruikers van het forum. Dit is dan ook niet toegestaan. Speel je met zelfdodingsgedachten? Schakel dan direct professionele hulp in/neem contact op met je huisarts. Ook het vertonen (vermoeden) van zelfverminking en het uiten van serieuze bedreigingen naar medegebruikers en/of beheerders is niet toegestaan. Ook behoud de beheerder het recht om gebruikers die onrust veroorzaken op het forum d.m.v. zelfdestructief gedrag preventief te weren.

h. Hengelen naar romantische contacten.
Als een account alleen wordt gebruikt om romantische contacten te zoeken wordt dit account direct permanent geblokkeerd. Het Viva forum is een discussieplatform en geen datingsite.

i. Het bewust gebruiken van meerdere nicknames binnen één discussie.
Bij “dubbelnicken” geldt dat de tweede (alternatieve) nick, zonder waarschuwing vooraf permanent wordt geblokkeerd. Voor de hoofdnick geldt: blokkade volgens het bansysteem. Is er sprake van “dubbelnicken” tijdens een tijdelijke ban, dan wordt die ban verlengd, dan wel omgezet naar een permanente ban.

j. Het plaatsen van spoilers.
Het plaatsen van spoilers is niet toegestaan, tenzij in de titel is aangeven dat het topic spoilers bevat.

k. Het stellen van/vragen naar diagnoses, het geven van/vragen om medisch advies of geven van aanwijzingen over medicijn- gebruik. Wij raden te allen tijde aan hiervoor naar de huisarts of specialist te gaan. Ook het verwijzen of linken naar websites waarop geneesmiddelen, waarvoor je een doktersrecept nodig hebt of zonder recept zijn te verkrijgen is  niet toegestaan.

l. Linken naar illegale sites/zaken (zoals illegale downloadsites).
Het praten over e-books is geen probleem aangezien dit op zichzelf een legaal product is dat tegen betaling legaal kan worden gedownload. Het ongeautoriseerd uitwisselen, dus het vragen naar en geven van links naar illegale downloads van e-books is echter niet toegestaan. Dit in overeenstemming met de richtlijnen van stichting Brein.

m. Onnodig quoten.
Quoten van tekst moet een functie hebben: je maakt met een quote duidelijk op welk bericht je reageert. Het quoten van een hele openingspost is niet toegestaan: het is immers logisch dat je reageert op de openingspost. Een bericht van een andere gebruiker kopiëren naar een ander topic is niet toegestaan. Het verwijzen naar een bericht in een ander topic door het plaatsen van een link is wel toegestaan.

n. Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken, huiswerkopdrachten, petities en oproepjes.
Het Viva forum is een discussieplatform en geen vindplaats voor deelnemers aan onderzoeken of programma’s. We willen dan ook niet dat gebruikers hiermee worden lastig gevallen.

 • Oproepen die niet zijn toegestaan:
 • Oproepen met een uitermate seksueel getinte (pornografische) grondslag
 • Oproepen met een (verkapte) reclame uiting
 • Oproepen voor deelname aan onderzoeken of enquêtes
 • Oproepen waarin een website gepromoot wordt
 • Oproepen met een medische grondslag (donoren, medische testpanels)
  Wij geven te allen tijde het advies een medisch specialist te raadplegen.
 • Oproepen van andere media (TV/bladen/etc.)
  We maken hierop een uitzondering voor redactionele items en/of enquêtes met redactionele toestemming.

o. Verwijderen topics i.v.m. privacygevoeligheid.
Persoonlijke discussie met aantoonbaar privacy-gevoelige kwesties worden op verzoek van de discussie opener verwijderd. VIVA conformeert zich hiermee aan de op 11 december 2007 gepubliceerde “Richtsnoeren Publicatie van persoonsgegevens op Internet” van het College Bescherming Persoonsgegevens.

p. Verwijderen van OpeningsPosts (OP).
Bij het verwijderen van de OP ontvangt de betreffende TopicOpener een officiële waarschuwing. Mocht de forummer deze waarschuwing niet tot zich nemen zullen er conform regels van het bansysteem stappen worden ondernomen.

q. Trollhunten. (betekenis)
Het openbaar beschuldigen van gebruikers voor trollen is niet toegestaan. Er kan melding van worden gemaakt bij de moderators via het Stafsysteem of via forum@viva.nl. Daarnaast kan er in het Napraattopic met andere forummers over worden gesproken.

r. Offtopic gaan binnen topics.
Het is niet toegestaan om offtopic te gaan binnen de topics op het forum. Offtopic-posts kunnen door de moderators zonder overleg offline worden gehaald.

s. Reclame eigen bedrijfjes, webshops en commerciële producten.
Het prikbord mag niet worden gebruikt voor reclame voor eigen bedrijfjes, webshops of commerciële producten. Wanneer een topic of bericht een puur commerciële functie heeft, bijvoorbeeld structureel aanbod van een zelfde soort artikel(en) dan houdt Viva zich het recht voor dit als spam te zien. Het prikbord is bedoeld voor het aanbieden en uitwisselen van artikelen door particuliere gebruikers. Het is niet altijd direct duidelijk of er sprake is van commerciële verkoop. Bij twijfel zal dit per geval na contact met de desbetreffende forummer worden beoordeeld.

t. Op de man spelen/provocatie richting mede-forummers.
Het plaatsen van berichten of het gebruik van nicknamen die als op de man spelend, provocerend of ongepast richting mede-forummers kunnen worden beschouwd, is niet toegestaan. De beheerder zal desbetreffende berichten beoordelen, waarbij overtreding wordt bestraft via het bansysteem.

u.Verbastering van namen/personen
Het verbasteren van namen/personen is niet toegestaan, dit kan verwarrend en kwetsend zijn. Indien dit toch gebeurt zal er gehandeld worden volgens het bansysteem.

v. Bedreiging Viva medewerkers.
VIVA.nl vindt bedreiging, agressie, geweld, intimidatie en provocerend gedrag tegen haar medewerkers onacceptabel. Dit betreft alle onderstaande “bedreigingen” ongeacht of deze op het forum, in verband met uitoefening van werkzaamheden namens Viva.nl, danwel in de privéfeer of in welke andere voorkomende omstandigheid dan ook plaatsvinden.

Als bedreiging zal worden gezien:

 • Verbale bedreiging en/of intimiderend taalgebruik via het forum en via email, telefoon en/of enig ander kanaal;
 • Fysieke bedreiging;
 • Provocerend/ intimiderend gedrag;
 • Bedreiging en intimidatie via derden.

Bij een bedreiging zal de beheerder op het forum direct, volgens regel nr. 5 van de huisregels, de berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf. De desbetreffende gebruiker zal direct een permaban ontvangen, waarover niet met de Community Manager kan worden gecorrespondeerd. Een eventueel topic zal offline gehaald worden.

Daarnaast zal er worden beoordeeld of er aangifte van bedreiging kan worden gedaan bij de politie zoals omschreven in artikel 284 danwel 285 van het Wetboek van Strafrecht.

Bovengenoemde maatregelen gelden voor de bedreiging en intimidatie van medewerkers van VIVA.nl als ook voor de bedreiging en intimidatie van familieleden/partners van medewerkers

5. Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt?

De beheerder kan berichten wijzigen of verwijderen zonder waarschuwing vooraf. Wanneer een topic om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten. De beheerder kan een waarschuwing sturen of een ban uitdelen, wanneer een forumregel door een gebruiker wordt overtreden. Hierbij wordt het zogenaamde bansysteem gehanteerd:

 • eerste overtreding: waarschuwing
 • tweede overtreding: 24 uurs-ban
 • derde overtreding: 48 uurs-ban
 • vierde overtreding: een weekban
 • vijfde overtreding: een maandban
 • zesde overtreding: permaban (Afhankelijk van de overtreding wordt er nogmaals een maandban of een permaban gegeven. Dit wordt in overleg met de andere moderators besloten. Een permaban kan tevens direct worden gehanteerd bij ernstige misdragingen en spam)

De beheerder kan indien nodig contact opnemen met de “abuse afdeling” van je provider, dit kan uiteindelijk leiden tot het afsluiten van je internetaccount.

Ontvangt een forummer binnen een half jaar 3 weekbannen, dan wordt de forummer ter beoordeling bij de Community Manager gemeld en kan er een ban voor nog een week, een maand, een permaban of een pijlerban worden gegeven.

Indien een gebruiker na het krijgen van een waarschuwing of ban een periode van minimaal drie maanden zonder overtreding gebruik maakt van het forum dan wordt de laatst verkregen waarschuwing of ban kwijtgescholden. Dit geldt alleen voor de laatste waarschuwing of ban, er worden dus niet meerdere bestraffingen kwijtgescholden bij een langere periode zonder incident. Een permanente ban wordt niet kwijtgescholden.

Wanneer een gebruiker een ban heeft, is het niet toegestaan met een ander account te forummen op het Viva Forum. Het account die oorspronkelijk een ban had, krijgt een volgende ban volgens het bansysteem. De nieuwe nick ontvangt een permanente ban.

Wanneer de nickname van een gebruiker door de beheerder als ongepast wordt beoordeeld, zal de gebruiker direct een officiële waarschuwing ontvangen. Ook krijgt de gebruiker de kans zijn of haar nickname aan te passen.

6. Iemand anders misdraagt zich. Wat kan je doen?

Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In een dergelijk geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld dat dan aan de moderators, die zullen indien nodig actie ondernemen. Je kunt de moderators bereiken via de toverstaffunctie in het forum of via forum@viva.nl. Indien je je dusdanig ergert aan een bepaalde gebruiker, dan kan je gebruik maken van de zogenaamde “negeerknop”. Door gebruik te maken van deze functie wordt je niet langer geconfronteerd met de berichten van die gebruiker.

Lees hier ook de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle diensten en activiteiten die samenhangen met Viva.nl en/of worden aangeboden door Viva.nl.

Laatst geüpdatet: 21 april 2020