Vaders steeds vaker buitengesloten bij opvoeding kinderen

Ondanks dat de wereld waarbij de moeder voor de kinderen zorgt en de vader zorgt voor brood op de plank steeds meer verandert, worden de vaders, dan wel onbewust, vaak buitengesloten bij de opvoeding. En dat dan niet eens zozeer door hun partner, maar eerder door scholen en andere instanties. Het ministerie van OCW en experts willen daar nu dan ook verandering in brengen.

Deskundigen vinden het dan ook niet meer vanzelfsprekend dat er bij de zorg van de kinderen steevast naar de moeder wordt gekeken. Want ja, zij voedt de kinderen toch voor het grootste gedeelte op? Niet dus. In sommige gevallen zijn de rollen anno 2018 juist omgedraaid of is er een goede verdeling gemaakt tussen beide ouders. Het traditionele denken moet er dan ook een beetje uitgeslagen worden.

Aanspreekpunt

Het komt namelijk nog regelmatig voor dat professionals zich tijdens een 10-minutengesprek of bij het consultatiebureau te veel op de moeder focussen in plaats van op beide ouders. ‘De moeders blijven het aanspreekpunt voor die professionals, terwijl het goed is voor de ontwikkeling van een kind als beide ouders betrokken zijn’, laat adviseur Karin Hoogeveen van onderzoeks- en adviesbureau Sardes weten.

Spek en bonen

In veel gevallen kan dit volgens haar dan ook vele malen beter. Al moeten ook vaders hun beste beentje voorzetten. Zo laat Louis Tavecchio, emeritus hoogleraar Pedagogiek, weten dat vaders er vaak een beetje voor spek en bonen bij zitten tijdens een gesprek. ‘Dat vergroot niet bepaald hun betrokkenheid bij de opvoeding’, constateert hij dan ook. Zo zouden vaders zich bijvoorbeeld ook kunnen aanmelden als hulpouder, voorleesvader of zelfs luizenvader.

Zorg

Het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) hoopt dan ook dat er in de toekomst nog meer vrouwen gaan werken en steeds meer vaders de zorg voor de kinderen op zich nemen. Zo geven we volgens een woordvoerder onze kinderen een beter voorbeeld en kunnen vaders zich ook steeds vaker inzetten voor allerlei activiteiten die nu nog vaak door moeders gedaan worden.

Bron AD | Beeld iStock