Moderatorbeleid

Huisregels
Waarschuwingen
Ik ben het niet eens met een beslissing van de moderators
Berichten verwijderen
Berichten verwijderen op verzoek
Slotje
Verwijderen van discussies
Bansysteem
Centraal Moderatortopic
Zwarte Pieten-discussie
Privacy

Huisregels

Wat is niet toegestaan op het VIVA Forum? Hiervoor verwijzen we je naar onze huisregels. Bij aanmelding op de site, geef je aan akkoord te gaan met onze Huisregels. Als deze regels worden aangepast, maken we hier melding van op het VIVA Forum.

Waarschuwingen

Als je de regels overtreedt kan het zijn dat de moderators je waarschuwen. Dit zullen zij doen als ze vermoeden dat je (per ongeluk) de huisregels overtreedt. Je zult dan een melding zien in je profiel.

Ik ben het niet eens met een beslissing van de moderators

Je kunt bezwaar maken tegen een beslissing van de moderators door een e-mail te sturen naar forum@viva.nl. Vergeet niet te vermelden om welke post/topic/actie het gaat. De moderators en de Community Manager onderzoekt de beslissing en laat je per mail hier de uitslag van weten. Deze uitslag is bindend.

Naar forum@viva.nl kun je ook je opmerkingen/tips/complimenten/klachten over het forum mailen. Helaas kunnen we niet iedereen persoonlijk terug mailen maar alles wordt met aandacht gelezen.

Het is niet toegestaan mailwisselingen (waaronder mailwisselingen met de moderators) of delen hieruit op het forum te publiceren. Zonder opgaaf van redenen zullen we deze posts verwijderen.

Berichten verwijderen

De beheerders/moderators kunnen te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig achten om zo respectvolle communicatie te borgen. Hiervan krijg je afhankelijk van de situatie wel of geen bericht.

Berichten verwijderen op verzoek

Forummers kunnen zelf hun berichten verwijderen d.m.v. de editfunctie. Wanneer de privacy aantoonbaar in het geding is, is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk gequote berichten te verwijderen. Een lijst met data en tijdstippen van de te verwijderen quotes moet dan door de aanvrager worden aangeleverd aan de moderators via forum@viva.nl.

In zeer uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om een account te verwijderen. Maar het is niet de bedoeling dat je verschillende gedaanten aanneemt op onze site. Hier zijn we streng op. Denk dus eerst goed na, ook over je toekomstige verschijning, voordat je de aanvraag doet voor het verwijderen van je account. Neem hiervoor contact op met de redactie via forum@viva.nl. De moderators behouden zich ten alle tijde het recht het verzoek af te wijzen.

Slotje

Wanneer een topic ontaardt, als een topic ouder dan 1,5 jaar is of als er louter off-topic gepost wordt naar oordeel van de moderator, krijgt deze een ‘slotje’ (er kan dan niet meer gepost worden) of wordt het topic verwijderd.

Dubbele topics worden verwijderd of krijgen een slotje als de insteek van een topic identiek is aan die van een ander actief topic. Een topic is actief als er korter dan twee weken geleden voor het laatst in gereageerd is. Oude topics die niet actief zijn kunnen ook een slotje krijgen of verwijderd worden, dit ter beoordeling aan de moderator.

Verwijderen van discussies

Persoonlijke discussies met aantoonbaar privacy-gevoelige kwesties worden op verzoek van de discussie opener verwijderd. VIVA conformeert zich hiermee aan de op 11 december 2007 gepubliceerde “Richtsnoeren Publicatie van persoonsgegevens op internet” van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Bansysteem

Bezoekers die zich niet aan de regels houden, kunnen van de site worden geweerd met een ban van het account. Als je een ban hebt gehad, krijg je hier een mail over op het adres waarbij je bij ons staat geregistreerd. Je dient dan ook een geldig mailadres aan ons te hebben doorgegeven.

De lengte van de ban is afhankelijk van eventuele eerdere bans die je gehad hebt:
– waarschuwing
– 24 uur
– 48 uur
– een week
– een maand
– permaban (alleen bij ernstige misdragingen en spam)

Bij goed gedrag vervalt de laatst uitgedeelde ban na 3 maanden. Ontvangt een forummer binnen een half jaar 3 weekbans wordt de forummer ter beoordeling bij de Community Manager gemeld en kan er een ban voor nog een week, een maand, een permaban of een pijlerban worden gegeven.

Uitzonderingen

  • Bij dubbelnicken: de tweede (alternatieve) nick wordt direct permanent geblokkeerd. Voor de hoofdnick geldt: blokkade volgens het bansysteem. Is er sprake van dubbelnicken tijdens een ban, dan wordt die ban omgezet naar een permanente ban.
  • Bij spammers: wordt een account enkel en alleen gebruikt om te spammen (het posten van promotionele reacties / topics) dan wordt een account per direct permanent geblokkeerd, en ontvangt de spammer hier geen mail over.
  • Bij ernstig wangedrag waarbij (naar oordeel van de redactie) de sfeer op de website en/of de veiligheid van de bezoekers wordt aangetast en/of de wet wordt overtreden, wordt onmiddellijk een permanente ban of IP-ban uitgedeeld.
  • Bij het delen van privacygegevens van andere gebruikers wordt de officiële waarschuwing uit het bansysteem overgeslagen. Verder geldt de gewone volgorde van het bansysteem.

Voor bezoekers met een perma/ip-ban:
Heb je een perma/ip-ban en wil je een nieuwe start maken op het Viva-forum? Neem dan contact met de moderators via forum@viva.nl.

Centraal Moderatortopic

In het Centraal Moderatortopic in de pijler Overig kun je terecht voor verzoekjes voor de moderators, zoals het aanpassen van je topictitel of wanneer je je account wilt laten anonimiseren. Het Centraal Moderatortopic is niet bedoeld voor beleidsvragen en off-topic berichten. Het forumbeleid, waar iedere gebruiker bij aanmelding mee akkoord is gegaan, is door DPG Media vastgesteld en geen onderwerp van discussie. Daarom hoort dit niet op het forum thuis. Wanneer er toch off-topic berichten geplaatst worden, zullen de moderators deze verplaatsen naar het Napraattopic.

Zwarte Pieten-discussie

Het is op het VIVA Forum verboden topics en berichten te plaatsen met als onderwerp de Zwarte Pieten-discussie. Zoals in onze Algemene Voorwaarden valt te lezen, zal de gebruiker bij het posten op het forum de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische of discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. Uit ervaring is gebleken dat wanneer de Zwarte Pieten-discussie wordt aangesneden, dit voor veel gebruikers lastig is deze normen en waarden te behouden. Hierom is er besloten dit onderwerp niet meer toe te staan.