Hulptroepen: verpleegkundige Janet Vlug

Janet Vlug (33) is verpleegkundige voor Artsen zonder Grenzen. Ze wordt uitgezonden naar probleem-gebieden over de hele wereld. “Ik was tien toen ik het journaal zag en zei: later ga ik daarheen.”

“Ik zag de beelden op het jour­naal. Kinderen met dikke buiken van de honger. Hele gezinnen aan de kant van de weg, hun spullen op hun rug gebonden. Waar gingen ze naartoe? Zo­lang het maar ver weg was. Ik zat op de basisschool, was mis­schien tien jaar oud. Ik had een zorgeloos leven. Fijne ouders, leuke klas en vriendinnetjes. Toch wist ik meteen: als ik groot ben, ga ik daarheen. Naar lan­den waar ik mensen kan helpen.”

artsen22Gefrustreerd

“Daar ben ik nu. Congo, Centraal-Afrikaanse Republiek, Nigeria. Het is nu ruim twintig jaar later en mensen hebben hier nog al­tijd honger. Vroeger dacht ik: die problemen in Afrika los ik wel op. Inmiddels ben ik minder na­ïef. En natuurlijk raak ik soms ge­frustreerd. Gaat er een gezond iemand het ziekenhuis uit, ligt er weer een nieuwe zieke of ge­wonde in dat bed. Maar nooit voelt mijn werk waardeloos. Ik doe wat ik altijd al wilde: helpen. Mensen redden. Niet allemaal, maar één tegelijk.”

Grote hoofdjes op kleine lijfjesartsen3

“In de Centraal-Afrikaanse Repu­bliek woedt al jaren een burger­oorlog. Het geweld is zo extreem dat hele dorpen op de vlucht slaan. Ze nemen mee wat ze kunnen dragen en gaan lopen. Zoals een moeder die op een dag voor me stond in het zieken­huis. Ze was niet ouder dan een jaar of zeventien. Tijdens de vlucht was haar man overleden en alleen met haar twee kinde­ren trok ze verder. Ze had geen geld, geen eten en drinken. En nu waren haar baby’s onder­voed. Grote hoofdjes op kleine lijfjes. De moeder was wanhopig, doodsbang dat ze haar kinderen zou verliezen. Ik wist meteen: dit had niet langer moeten duren. De kinderen waren zo lusteloos. We gaven ze verrijkte melk, steeds iets meer. Wanneer ik ze woog en ze waren aangekomen, was mijn dag gemaakt.”

Stuur Janet een bericht!
artsen21VIVA wil je uitnodigen Janet een berichtje te sturen. Bijvoorbeeld om haar een hart onder de riem te steken of iets anders dat jij aan haar kwijt wil. Artsen zonder Grenzen zorgt ervoor dat Janet je bericht krijgt. Klik hier om je bericht te sturen!

Beeld: Jeroen Oerlemans