Veel minder vaak sex vergeleken met 20 jaar geleden

geroosterde venkel

Hoewel sex de normaalste zaak van de wereld is geworden, vrijen we echter niet vaker dan 20 jaar geleden, zo blijkt uit onderzoek. Ook vinden vrouwen het steeds minder belangrijk om een orgasme te krijgen.

We ontkomen niet aan sex: de erotische romans vliegen ons om de oren, reclames staan vol blote lijven en heel internet staat er bol van. Toch betekent de toename van sex in het straatbeeld niet dat meer mensen hét ook daadwerkelijk vaker doen! Tijdschrift Margriet onderzocht het verschil tussen sex in 1993 en sex in 2013.

Minder vaak sex

Twintig jaar geleden had nog 46 procent van de ondervraagde vrouwen meer dan één keer per week sex. Uit het recente onderzoek blijkt dat dit bij vrouwen tussen de 25 en 50 jaar nog maar bij 19 procent het geval is. Slechts 7 procent van vrouwen boven de 50 jaar heeft minimaal eenmaal sex per week.

Geen hoogtepunt

Overigens blijkt ook dat vrouwen het steeds minder belangrijk vinden om tijdens de daad een orgasme te krijgen. Klaarkomen vond 57 procent in 1993 nog van belang, in 2004 was dat gezakt naar 53 procent en in 2013 daalde het naar 51 procent.

Bovendien komt meer dan de helft van de vrouwen niet altijd klaar. Zo bereikt 17 procent zelfs nooit of zelden een hoogtepunt.

Verder geeft de helft van de ondervraagde dames van 50-plus aan dat ze nooit sex hebben of daar geen antwoord op willen geven.