Help jij Giro 555?

Het is moeilijk om iets over de ramp op de Filippijnen te zeggen zonder in clichés te vervallen. Natuurgeweld maakt ons ineens zo kwetsbaar, nietig en nederig. Dus we kijken vol medelijden naar alle dakloze, hulpeloze en hongerige mensen die wij ook hadden kunnen zijn als een orkaan eens een ander werkterrein uitkiest. Natuurlijk: er zijn strijkstokken, er is corruptie. Maar door niets te doen blijven zij in elk geval even dakloos, hulpeloos en hongerig. Dus we moeten iets doen. En dan? Wat doen we dan vandaag? Giro 555? Een andere actie? Of toch maar niets? Wat jullie?