Traagheid en foutmelding (update 5/8)

werkzaamheden1.jpg

Gisteren hebben we overlegd met de technische partijen over de stand van zaken m.b.t. de traagheid en de foutmelding ‘bewerking afgebroken’. Wat is de status?

De traagheid: we hebben geconstateerd dat de traagheid van de laatste weken meerdere bronnen had:

– Ten eerste ging de databaseserver niet op een juiste manier om met het indexeren van grote topics (topics met meer dan 5.000 reacties). Als iemand zo’n groot topic opende of er bijvoorbeeld een zoekmachinerobot langskwam, liep daardoor het hele forum vertraging op. Dit probleem is verholpen door de werkzaamheden van gisteren. Overigens hebben we afgesproken grote topics voortaan te sluiten bij 3.000 berichten in plaats van bij 5.000 berichten. Onderzocht wordt of een automatisch slotje mogelijk is. Voorlopig zullen de angels de te grote topics handmatig blijven sluiten.

– Ten tweede heeft de databaseserver het zwaar als er veel mensen aan het forummen zijn (bijvoorbeeld ‘s avonds tussen ca 20.00 en 23.00). Op korte termijn (lees: deze week) wordt de databaseserver grondig onder de loep genomen door database-experts. Zij gaan onderzoeken wat er nu precies aan de hand is en of het nodig is om de databaseserver anders in te richten of om nieuwe hardware toe te voegen.

Foutmelding bewerking afgebroken: samenvatting van de afgelopen weken: de foutmelding wordt veroorzaakt doordat twee javascripts met elkaar conflicteren. Het uitschakelen van IMX op de server heeft het probleem voor de meeste mensen opgelost, maar niet voor iedereen. Helaas kan techniek de foutmelding nu niet meer reproduceren, en dat maakt een oplossing van het probleem erg lastig. En het uitschakelen van IMX is slechts een tijdelijke oplossing, want om diverse redenen zal dat in de toekomst weer ingeschakeld moeten worden.

Op dit moment wordt er een test-omgeving ingericht waarop IMX weer ingeschakeld is. In die test-omgeving kan techniek de foutmelding reproduceren en gericht op zoek gaan naar de scripts die elkaar dwarsliggen. Als zij deze scripts herschreven hebben en de foutmelding in de test-omgeving niet meer voorkomt, kan IMX op het forum weer ingeschakeld worden én achten we de kans heel groot dat het probleem ook is opgelost voor de mensen die zonder IMX toch nog de foutmelding krijgen.

Begin volgende week gaan we weer bij elkaar zitten om de status te bespreken. Als ik eerder nieuws heb zal ik dat uiteraard laten weten. Wederom excuses voor het ongemak en bedankt voor jullie geduld!