Dit hebben Nederlanders gemiddeld gespaard per leeftijdscategorie

gemiddeld spaargeld nederlander

Sparen, voor de een is het een vloek, voor de ander is het een zege. Hoeveel moet je sparen? De een spaart alleen voor de vakantie, de ander heeft een buffer waar je een jaar op kunt teren. Uit cijfers van het CBS blijkt wat de Nederlander gemiddeld aan spaargeld heeft per leeftijdscategorie. 

We durven niet met zekerheid te zeggen of je wat aan die kennis hebt. Immers, als sparen maar niet wil lukken dan kan de spaarpot van een ander nogal intimiderend werken. Of, en nu kijken we naar jou negative Nancy, je draait de boel om en je gebruikt andermans spaargeld als een richtlijn. Maar onthoud: geen enkele situatie is hetzelfde. Jouw persoonlijke, financiële situatie is uniek.

Dat gezegd hebbende, we kunnen de wereld verdelen in twee groepen. Zij die goed kunnen sparen en zij die zelfs geen financiële tegenvallers kunnen opvangen. Daarom kan het gemiddelde spaargeld van de Nederlander misschien een vertekend beeld geven. Uit de meest recente data (2019) van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat Nederlandse huishoudens gemiddeld € 40.800 aan bank- en spaartegoeden bezitten. Dat klinkt als best veel, maar het is goed om er rekening mee te houden dat de rijkere huishoudens het gemiddelde spaargeld flink omhoog trekken. Het mediane – oftewel het middelste – spaarbedrag ligt een stuk lager. Want ach, verschil moet er zijn.

Gemiddeld spaargeld per Nederlander per leeftijd

Het is natuurlijk heel interessant om te weten hoeveel spaargeld jij hebt ten opzichte van je leeftijdsgenoten. In onderstaande tabel kun je dit zien. Let op: dit zijn de gemiddelde en mediane bedragen per huishouden, waarbij de leeftijd van de hoofdkostwinner leidend is.

spaargeld per leeftijd
Bron: Centraal Bureau voor Statistiek

Zoals je ziet loopt het gemiddelde spaarbedrag flink op tot een leeftijd van vijfenzestig jaar. Dit is logisch, aangezien mensen tijdens hun arbeidsleven meestal geleidelijk meer verdienen en dus meer kunnen sparen. Na de pensioenleeftijd vlakt het spaarbedrag wat af. Mensen ontvangen vanaf die tijd gemiddeld genomen minder inkomsten dan tijdens hun arbeidsleven en zullen ook spaargeld gebruiken als aanvulling voor hun pensioen.

Hoeveel spaargeld moet je hebben?

Dit is een vraag die veel mensen zich stellen. Sommige mensen hebben nou eenmaal meer ruimte om te sparen dan anderen, dus op deze vraag bestaat geen eenduidig antwoord. Het Nibud hanteert een vuistregel dat je maandelijks minimaal 10% van je inkomen zou moeten wegzetten. Lukt die tien procent niet? Check hier dan vijf motivatietips om toch voor die buffer te sparen.

Lees ook: Temon Kooistra: ‘Ik hoop nog maximaal twee maanden van mijn buffer te hoeven leven’

VIVA's Lise gelooft in een poederroze planeet ergens hier ver, ver vandaan, waar Justin Bieber en Idris Elba samen president zijn en het altijd glitter giet. Zolang die planeet nog niet gevonden is, houdt Lise zich bezig met millennial perikelen en entertainment. Véél entertainment. Wil je me volgen op insta? @lisejasmijn, dan kan ik ook zien wie jij bent.