Feedback gekregen van een collega? Daar luisteren we liever niet naar

kritiek collega

Onderlinge feedback: je zóú denken dat het nut heeft om werknemers te motiveren en ondersteunen. Maar je collega’s vertellen wat ze verkeerd doen helpt helemaal niet, blijkt uit onderzoek.

De universiteit van Harvard deed vier jaar lang onderzoek bij een groot Amerikaans bedrijf in de agrarische sector, waar ongeveer 300 werknemers in dienst zijn. De werknemers mogen grotendeels zelf beslissen met wie ze samenwerken, en beoordelen hun eigen functioneren en dat van collega’s. Dit systeem zie je in Amerika vaker, omdat dit het teamproces zou verbeteren.

Ingeruild

Maar wat blijkt? ‘Hoe meer negatieve feedback de werknemers ontvingen, hoe meer moeite ze besteedden aan het opbouwen van nieuwe netwerken,’ zegt onderzoeker Paul Green tegen Harvard Business Review. Als een werknemer kritiek ontving door een ‘lagere’ werknemer, dan werd de criticus vervolgens zoveel mogelijk ontweken. Ook werd vaak gevraagd om degene die kritiek leverde te laten vervangen, of werd er (actief) op zoek gegaan naar een collega die wél positief was over zijn of haar functioneren.

Shoppen naar bevestiging

Green en zijn collega-onderzoekers deden ook nog een andere proef. Daarvoor werd proefpersonen gevraagd een kort verhaal te schrijven, waarna een andere collega het werk moest beoordelen. Ook daar bleek: wie negatieve feedback kreeg, vroeg meestal om een andere partner. De onderzoekers noemen dit ‘shoppen naar bevestiging’. ‘Zelfs als de negatieve feedback behulpzaam is bedoeld, wordt deze nog steeds gezien als een bedreiging. Het shoppen naar bevestiging komt voort uit het idee dat voor een positief zelfbeeld bepaalde sociale contacten nodig zijn die ons helpen dat beeld intact te houden.’

Beter voelen

Volgens Green is dit heel logisch. ‘Uit eerder onderzoek is gebleken dat een dergelijke bedreiging voor het zelfbeeld niet alleen gevolgen heeft op het gedrag maar ook op de gezondheid: je kunt er lethargisch, angstig of depressief van worden. Je reageert door iets te doen waar je je beter door voelt.’ Of zoeken naar een bevestiging een bewust of onbewust proces is, is niet duidelijk. ‘We hebben in ieder geval een enorm diepe behoefte ons te omringen met mensen die ons ondersteunen. Als het moet, zijn we bereid daar ver voor te gaan.’

Acceptatie

Green denkt dat er wel manieren zijn om werknemers negatieve feedback van collega’s te laten accepteren. ‘Breng negatieve feedback samen met het feit dat je iemand waardeert en dat je ze van waarde acht voor de organisatie. Ze moeten voelen dat ze ertoe doen,’ adviseert Green. ‘Het begint met het scheppen van een positieve omgeving, waar feedback er niet toe leidt dat iemand zich bedreigd voelt. Strijd om promoties en het krimpen van organisaties bouwen als het ware muren tussen mensen. We moeten structuren opbouwen die dat wegnemen. Moeilijk, maar het is te doen. Dit is de eerste stap.’

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron AD.nl | Beeld Shutterstock