Ellen: ‘Mijn kind wil bij de politie maar heeft een stomme fout gemaakt’

mediator

Stefan wil al van jongs af aan politieagent worden, maar nu heeft hij iets stoms gedaan waardoor hij die droom wel kan vergeten. Zijn enige hoop is dat de buurvrouw haar aanklacht intrekt. Maar die peinst daar niet over: na jarenlange overlast kan ze eindelijk terugslaan.

Ellen: ‘Stefan heeft iets ontzettend stoms gedaan: samen met een vriendje heeft hij de auto van de buren gestolen en tot overmaat van ramp heeft hij daarmee de buurvrouw aangereden. Niet ernstig hoor, ze had alleen wat schrammen. Stefan is meteen de volgende dag met een bos bloemen naar haar toe gegaan om zijn excuses te maken, maar zodra ze hem zag, begon ze te schelden. Dat hij asociaal was, dat ze al jaren overlast van ons hadden en dat ze dit niet zo maar over haar kant liet gaan. Ze had aangifte gedaan bij de politie en daar zou hij nog wel van horen. Toen ik dat hoorde, ben ik naar haar toe gegaan om voor Stefan te bemiddelen, maar zonder resultaat. Ik begrijp best dat ze boos is, wat Stefan heeft gedaan kan echt niet en mijn man en ik hebben hem flink gestraft, maar op een gegeven moet je iemand ook kunnen vergeven. Het joch is 14 en pubers doen nou eenmaal stomme dingen.

Het nare is dat Stefan graag naar de politieacademie wil en dat hij dat volgens de decaan na dit akkefietje wel kan vergeten. Daar is Stefan echt kapot van. Alleen al om die reden zou ik zo graag willen dat de buurvrouw hem vergeeft en die aanklacht intrekt. Stefan is een prima knul en hij zou een hele goede politieagent zijn, dat weet ik zeker. Hij heeft een stomme fout gemaakt, maar hij verdient het niet dat daarmee zijn hele toekomst in duigen valt.’

Mw. De Lange: ‘Die Stefan is een brutale knul. Geen wonder, want zijn ouders laten hem helemaal vrij. Soms hoor ik hem om 4 uur ’s nachts thuiskomen. Hij maakt ook altijd herrie. De hele dag horen mijn man en ik het boem-boem-boem van die verschrikkelijke popmuziek. Toen ik vroeg of het wat zachter kon, lachte hij me in mijn gezicht uit. Hij is altijd aan brommers aan het sleutelen en hun tuin is een grote bende van afgedankte brommers en onderdelen en dan zitten hij en zijn vrienden in die lelijke plastic tuinstoelen te roken en te drinken. Ja, alcohol, dat mag helemaal niet. En ze praten zo hard. Mijn man en ik kunnen elkaar soms gewoon niet verstaan. Die ouders laten dat allemaal maar gebeuren. Nee, het zijn geen prettige buren.

Eigenlijk is het wel goed dat Stefan nu tegen de lamp is gelopen. Nu houden ze hem wel in de gaten via school of de jeugdzorg. Als dit niet was gebeurd, was hij vast in aanraking gekomen met drugs en dan was hij nog veel verder van huis geweest.

Ik begrijp dat de buurvrouw het goed wil maken, dat is omdat die jongen naar de politieacademie wil. Als het in hun belang is, gaan ze opeens stroop smeren. Een bosje bloemen, na al die jaren van overlast. Dacht het niet. En politieagent? Daar heeft die jongen helemaal het karakter niet voor. Laat hij maar in dienst gaan, daar maken ze een man van hem. Zijn wij hem mooi kwijt.’

De mediator: ‘Er is veel gebeurd in de afgelopen jaren. En helaas is er niet eerder gehoor gegeven aan de klachten. Ik lees uit het verhaal van Ellen niet hoe het wat haar betreft is gelopen in de afgelopen jaren. Mediation betekent dat je met elkaar om de tafel gaat om te kijken of je tot afspraken kunt komen. Het is vaak zo dat er dan nog wel wat water door de wijn moet om dat voor elkaar te krijgen. Dus het is belangrijk om van ieder van jullie te weten wat hoe je het wel graag zou zien. Je kunt natuurlijk dezelfde antwoorden geven als hierboven, maar dat is op dit moment nog gericht op de huidige situatie. Daar moeten we naartoe werken. Het kan ook zijn dat het zo hoog zit en dat iemand een gesprek niet ziet zitten. Dan zit het te hoog wat er is gebeurd. Dat kan zelfs betekenen dat de aangifte niet wordt ingetrokken. Is dat dan de schuld van de buurvrouw of van Stefan? Daar zit wellicht wel het begin van een gesprek. De buurvrouw wil haar gram halen op een jarenlange situatie. Als moeder wil je graag dat je kinderen een goed leven hebben. Maar goed het loopt je niet altijd zoals je had gewild. En dan is het ook een kwestie van accepteren hoe de situatie is en daarnaar handelen. Vanuit die positie bekeken kan er voor jullie beiden ruimte zijn om eens een gesprek te hebben.

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.

mediation supermarkt mediator