Nieuwe cijfers: Nederlandse vrouwen werken véél vaker parttime dan in andere landen

productief

Je hebt het misschien vaker gehoord: Nederlandse vrouwen werken relatief veel parttime. Maar dat de cijfers ten opzichte van andere Europese landen zo erg verschillen, weet ons toch te verbazen.

In veel Nederlandse huishoudens gaat de rolverdeling op het gebied van werk er nog traditioneel aan toe: de man werkt fulltime, de vrouw parttime. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) waarover het AD vandaag schrijft.

Bijna 60 procent van de werkende vrouwen in Nederland werkt in parttime, tegenover nog geen 20 procent van de mannen. Het gemiddelde aantal deeltijdwerkers ligt maar liefst twee keer zo hoog als in de andere 35 Europese landen.

Parttime = prima

Gelukkig functioneert het deeltijdsysteem in Nederland erg goed. Het verschil zit ‘m in het feit dat onze deeltijdbanen gemiddeld van hogere kwaliteit zijn. Parttimers kunnen hier dus gewoon ‘volwaardig’ werk verrichten. In het buitenland gaat het vaak om simpelere banen.

Of we ons dan eigenlijk wel druk moeten maken? Volgens OESO-onderzoeker Willem Adema alleen op het gebied van genderongelijkheid. ‘De arbeidsmarkt zou beter gebruik moeten maken van het potentieel van vrouwen’, vertelt hij aan het AD. Veel talent blijft momenteel namelijk onbenut.

Bron: AD
Jessica heeft een zwak voor (salsa)dansen, gekke taalfeitjes en de Spaanse cultuur. Voor VIVA schrijft ze over human interest, entertainment, reizen, liefde, seks, eten en al het andere wat haar bezighoudt.